ការរាយការណ៍ព័ត៌មាន

ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាយកជ័យជំនះទៅលើជប៉ុន ២-៣

ជប៉ុន៖ កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិនេះកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជាដែលទៅលេង FIFA នៅជប៉ុនបានយកជំនះក្រុមកីឡាកររបស់ជប៉ុន។ នេះជាមោទនភាពដ៏ធំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើង។ កាលពីឆ្នាំ១៩៦៨ កម្ពុជាបានយកជ័យជំនះជប៉ុនម្ដងហើយ ប៉ុន្តែចាប់ពេលចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរួចមកកម្ពុជាលេងបាល់ទាត់ចាញ់គេរហូត សូម្បីតែរក ១គ្រាប់ក៏មិនបាន។ កាលពីយប់មិញ កូនខ្មែរយើងបានផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលលេងមិនដែលឈ្នះ ទៅកម្ពុជាមិនអន់វិញ។ ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានលើកទឹកចិត្តឱ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយមានចិត្តស្រឡាញ់កីឡាបាល់ទាត់ និងមានកម្លាំងចិត្តលេង SEAGAME នៅថ្ងៃខាងមុខនេះ។

នៅកណ្ដាលម៉ោងដំបូងជប៉ុនបានស៊ីខ្មែរយើង១ គ្រាប់មកហើយ ប៉ុន្តែកីឡាករខ្មែរយើងមិនបាក់ទឹកចិត្តទេ រហូតដល់តង់ទី២ ដែលសុផេងបានស៊ុតជប៉ុនបាន ១គ្រាប់វិញ។ កីឡាករខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានសង្ឃឹមឡើងវិញ ហើយសុផេងរកបាន ១គ្រាប់ទៀតនៅក្នងនាទី៧២ ប៉ុន្តែជប៉ុនបានស៊ុតមកកម្ពុជាបាន ១វិញ។ នៅទីបំផុតចាន់ វឌ្ឍនាកាបានរក១ គ្រាប់ឱ្យកម្ពុជាទៅចុងម៉ោងប្រកួត។ ពេលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកីឡាករនីមួយៗទទួលទឹកប្រាក់ចំនួន ២ ០០០ ដុល្លារពីថ្នាក់ដឹកនាំ។

My Independent Discovery

My Independent Discovery is about Coding Java. I learned the basic of it and I made a simple Graphic User Interface (GUI) calculator. Java is very easy to learn but when I learned Object-oriented programming (OOP) is very tricky for me to understand the process. I learned Java from Youtube videos and search on Google.

 

 

Wildlife of Cambodia Book

On 23 January 2015, Liger launched another book is Wildlife of Cambodia. I am not an author of this book but I am a illustrator and translator. I painted many species and four of my paintings chose to be in the book include a habitat and I am so proud of my painting was picked. I didn’t like to paint much before I learn to paint but once I started to learn with Val, I begin to love painting pretty much.

Here is my paintings picked to the book:

For the translations, it was very hard to translate from English to Khmer because in the book have the keywords that Khmer don’t have. I translated six species.

Ministry Day

On 12 January 2016 is a big event at our school, the Ministry of Education Dr. Hang Chuon Naron wanted our school to make a workshop for school directors from 34 schools in Phnom Penh. Liger students divided into groups and I was in Khmer and Literacy. I presented about with Fluency session. We have only one day to practice before the event.

My experience that I got from the presentation were when I present were be we need to check Khmer spelling again and again because Khmer word is very conflict and Ministry and school directors saw a lot of Khmer mistakes. Also, I need to be more polite when I present in Khmer because when we speak differently to differently ranks and ages.